Kako vpliva optimizacija strani na uvrstitev v iskalniku?

optimizacija-iskalnikaOptimizacija spletnih strani, namenjena uvrstitvi strani na prva mesta v iskalnikih, je postala kompleksen in donosen posel, a le za tiste izvajalce, ki se dela lotijo resno in predano. Gre namreč za dolgoročen proces, ki zahteva veliko pozornosti in trdega dela, pa tudi določeno mero improvizacije – nihče namreč ne ve natančno, kateri dejavniki vplivajo na uvrstitev spletnih strani med rezultate iskalnikov, prav tako ni točno znano, koliko kateri izmed dejavnikov pripomore k uvrstitvi. Vseeno pa so splošno znani nekateri faktorji, ki pri večjih spletnih iskalnikih pripomorejo k uvrstitvi na prva mesta v iskalnikih.
Več info na www.multimedija.net in www.multimedija.si

Na prvem mestu je kvalitetna vsebina optimizirane spletne strani.
Vedno moramo imeti v mislih dejstvo, da so spletne strani namenjene obiskovalcem, ne iskalnikom, česar se vse bolj zavedajo tudi iskalniki sami. Posledično je prav vsebina vse bolj pomemben dejavnik pri razvrščanju spletnih strani med rezultate iskalnikov. Iskalniki se trudijo prepoznati strani, ki bodo najbolj koristile obiskovalcem, zato zelo cenijo vsebino strani. Gre predvsem za besedila, pa tudi siceršnjo strukturo strani, slike, video posnetke in druge vsebine. Vedno več storitev izvajalcev spletne optimizacije tako obsega on-site optimizacijo, posvečeno prilagoditvi vsebine. Besedila morajo imeti primerne ključne besede, urejene naslove in strukturo, slike morajo biti opremljene z napisi, video posnetki s kratkim opisom …

Naslednje so na seznamu dejavnikov, ki lahko spletno stran ponesejo na prva mesta v iskalnikih, povezave, ki na stran kažejo z drugih spletnih strani.
Tako imenovani backlinki so v preteklosti še bolj odločilno vplivali na uvrstitve, a tudi po novih posodobitvah ostaja ta dejavnik zelo pomemben, saj iskalnikom sporoča, da gre za priljubljeno in uveljavljeno spletno stran, torej takšno, ki bi jo iskalci radi videli čim bližje vrha rezultatov. Pri pridobivanju povezav pa moramo biti zelo pozorni, saj mora biti struktura povezav kar se da naravna. Najbolje je seveda, da brez umetnega nabiranja dobimo veliko število povezav, a v večini primerov je treba za te poskrbeti z optimizacijo. Največ so vredne povezave z uglednih spletnih strani s sorodno tematiko, pomembne pa so tudi končnice domen in število drugih izhodnih povezav na strani.

Seveda ne smemo pozabiti na tehnični aspekt spletne strani.
Za uvrstitev na prva mesta v iskalnikih mora biti spletna stran izdelana brezhibno. Poskrbimo za to, da so URL naslovi spletne strani primerno oblikovani in kar se da kratki – če je možno takoj za domeno damo ključno besedo za posamezno stran, v vsakem primeru pa mora biti celoten naslov kar se da kratek. Tudi sicer mora biti tehnična struktura strani optimizirana. Besedila naj imajo urejene naslove in podnaslove, posamezne strani pa morajo imeti meta naslov, opis in ključne besede.

Poleg teh dejavnikov obstaja seveda še množica bolj ali manj pomembnih faktorjev, ki lahko odločilno prispevajo pri uvrstitvi na prva mesta v iskalnikih.
Paziti je treba le, da z optimizacijo ne pretiravamo – ne smemo iskati bližnjic, prav tako ne smemo strani preveč optimizirati. To nam lahko prisluži kazen, katere se je težko otresti. Najbolje je, da optimizacijo zaupamo strokovnjakom, ki bodo poskrbeli za optimizacijo različnih aspektov, kar vodi v najbolj celovito in dolgoročno učinkovito optimizacijo.