Informacije o tehničnem pregledu

Informacije o tehničnem pregledu

Kadar se zgodi da ne opravite tehničnega izpita oziroma pregleda, katerega opravljate za vaše vozilo,lahko zaprosi za akreditirano (odobreno) delavnico za opravljanje ponovnega testiranja. Delavnica bo popravila napake in izdala potrdilo o opravljenem pregledu. Za vaše vozilo bo v nasprotnem primeru veljala prepoved vožnje, če  certifikat ali če potrdilo ni odobreno. Zakonsko je potrebno upoštevat, da  se vozilo, ki ni opravil tehničnega pregleda, ne sme uporabljati, doker niso odpravljene pomanjkljivosti.

tehnicni-pregledČe tehnični pregled ali “naključni cestni pregledi, ki se opravlja za prevozna vozila“, nakazuje, da je bilo vozilopotrebno obnovitve ali spremenitve na kakšen drug način, se lahko vozilu predloži inšpekcijski pregled  v roku enega meseca. Cilj je pregledati brezhibnost vozila in omogočiti registracijo vozila v prometu.
Identifikacija vozila
-določi podrobnosti o vozilu, ki jih je treba vnesti v informacije udeležencev cestnega prometa,
-z njo se lahko preveri, ali vozilo izpolnjuje zahteve, ki veljajo za vozila.
Vozilo bo predmet prepovedi vožnje, če inšpekcijski pregled ni izveden v določenem roku.
Nekatera vozila so predmet posebnih pravil in preiskusov njihove tehnične brezhibnosti in jih je treba preskusiti na načine, ki se razlikujejo od običajnih testov. Naslednja vozila (s skupno težo manj kot 3 500 kg), je treba preskusiti vsako leto:
-intervencijska vozila,
-vozila, ki se uporabljajo za vožnjo pri avtošolah,
-vozila, ki jih poganja plin

-vozila in prikolice, ki se uporabljajo za komercialni prevoz potnikov,
-prikolice izdelana za prevoz bolnih ali poškodovanih oseb,
-vozila za najem operacij,
-vozila, ki se uporabljajo za nekomercialne šole prevoznih storitev,
-avtobusi,
-terenska motorna vozila, ki se uporabljajo za komercialni prevoz ali za najem operacije.

Zadnja številka identifikacijske številke vozila kaže, kdaj naj bi vozilo bilo pregledno na tehničnem izpitu. Druga vozila, za katere veljajo posebna pravila o preskusu:

Starodobna vozila
Tehnični pregled običajno ni potreben za vozila, ki so bila izdelana  leta 1950 ali prej. Vendar pa se lahko odredi, da je treba predložiti certrifikat o pregledu vozil. OPOMBA: Ta izjema ne velja za vozila, ki se uporabljajo za komercialni potniški prevoz, vožnja prakse pri avtošolah, najemniških poslov, prevoz bolnih in poškodovanih oseb, intervencijska vozila, šola prevoznih storitev ali avtobusov.
Posebna vozila
-vozila, ki imajo skupno težo največ 3 500 kg, izdelane po letu 1950 in ki so stara vsaj 30 let (znana kot “hobi vozila” na Švedskem), je treba preskusiti najpozneje 24 mesecev po tem, ko je bila opravljen preizkus.
Rally avtomobili
-Tehnični pregled ni potreben za rally avtomobile. Vozila, ki so izvzeta iz testov bi moral imeti besedilne kode T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK ali T71ZS v njihovem potrdilu o registraciji (glej potrdilo o registraciji vozila).

 

 

Mobilni stroji in spremljevalni priklopniki
Mobilna mehanizacija (to je mobilna mehanizacija s konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 30 km / h), mora opraviti tehnični pregled. Prvi tehnični pregled je treba opraviti najpozneje 36 mesecev po tem, ko je bilo vozilo prvič odobreno za uporabo. Po tem času se morajo tehnične brezhibnosti vozila preiskušati oziroma pregledovati najkasneje v 24 mesecih po predhodnem polnem pregledu. Prikolice, ki se potegujejo za 1. razred mobilnih strojev, veljajo ista pravila. Mobilni stroji iz  drugega razreda, ni nujno, da se morajo testirati.
-traktorji EPA in traktorji “A”
-traktor “SGP” je vozilo, obnovljeno za mobilno mehanizacijo na katerem je bil opravljen inšpekcijski pregled pred 1. aprilom 1975.